1. REKISTERINPITÄJÄ
Mobimus Oy (y-tunnus: 2101984-3)
Hankasuontie 8, 00390 Helsinki
asiakaspalvelu@osuria.com
2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ JA/TAI YHTEYSHENKILÖ
Osuria Asiakaspalvelu
Puh. (045) 102 8474
asiakaspalvelu@osuria.com
3. REKISTERIN NIMI
Osuria-palvelun asiakas- ja käyttäjärekisteri.
4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Tietoja kerätään ensisijaisesti Osuria-palvelun tarjoamista varten. Kerättävien tietojen tarkoitus on seuraava: käyttäjätietojen ylläpito ja hallinta.
5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Asiakas- ja käyttäjärekisteri antaa Osurian käyttäjälle ja asiakkaalle oikeuden päästä kirjautumaan Osuria-palveluun. Laajimmassa tapauksessa tallennamme rekisteriin seuraavia tietoja: Käyttäjän etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite sekä kryptattu salasana. Henkilötietojen käsittelyssä ja rekisteröinnissä menetellään henkilötietolain edellyttämällä tavalla.
6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET*
Osuria-palvelun yhteydessä käyttäjän itsensä ja/tai asiakkaan pääkäyttäjän ilmoittamat tiedot tai myöhemmin muutoksen yhteydessä saadut tiedot.
7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:NTAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tietoja ei siirretä ulkopuolisille, kolmansille osapuolille, muuten kuin tarvittaessa viranomaisille.
8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

A. Manuaalinen aineisto: Manuaalista aineistoa ei ole

B. ATK:lle tallennetut tiedot.Tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Fyysinen pääsy Mobimus Oy:n palvelinympäristöön on estetty ulkopuolisilta. Tietoturvasta huolehditaan palveluntarjoajan taholta aktiivisesti. Mobimus Oy:n henkilöstöstä ja alihankkijoista tietoihin saavat pääsyn vain salassapitosopimuksen alaisuuteen kuuluvat henkilöt.

*HetiL 10 § ei edellytä nimenomaisesti tiedon merkitsemistä, mutta se on tarkotuksenmukaista merkitä rekisteröityjen tiedonsaantioikeuksien kannalta. Semyös kuvaa osaltaan rekisterin tietosisältöä.